Полтавський університет економіки і торгівлі

Університет здійснює підготовку спеціалістів в галузі фінансів, обліку та аудиту, міжнародної економіки, економіки підприємства, менеджменту, управління персоналом та економіки праці, інформатики, економічної кібернетики, маркетингу, товарознавства та комерційної діяльності, організації торгівлі, товарознавства та експертизи в митній справі. Розташований у центральній частині Полтави, духовній столиці України, одному з найкрасивіших і екологічно безпечних міст лівобережної України.
Університет має ліцензію на підготовку спеціалістів для іноземних країн.
Університет акредитований за ІV рівнем ДАК України 02.07.2009 року, його обрали для фахової підготовки 15 тисяч студентів  із різних регіонів України, РФ, Азербайджану, Молдови, ФРН, Туреччини, Китаю, Нігерії. Ліцензія Міністерства освіти і науки України: серія АВ № 552608 від 20.09.2010 року. До складу викладацького корпусу входить більше 60 докторів наук та професорів, 304 кандидатів наук та доцентів.
За результатами ресертифікації (повторного зовнішнього аудиту) системи управління якістю діяльності Вищого навчального закладу «Полтавський університет економіки і торгівлі» університет отримав сертифікат відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 ІQNet  (Міжнародної мережі сертифікації) та DQS GmbH (німецького органу сертифікації систем управління якістю) за № DE-440030QMO8.

Правилом освітньої діяльності Полтавського університету економіки і торгівлі є здіснення зазначеної діяльності на базі новітніх наукових досягнень вчених університету, які є результатом власних досліджень в галузі знань, які покладені в основу професійної підготовки з кожного напряму.

Випускники університету займають провідні позиції в науковому осмисленні та вирішенні сучасних ринкових перетворень, мають необхідні знання та вміння для розвитку господарської діяльності підприємств і бізнесу на основі сучасного вітчизняного та світового досвіду. 

Фонди наукової і навчальної літератури налічують понад 370 тисяч примірників з інноваційних інформаційних технологій, комерційної діяльності, стандартизації, метрології та управління якістю, сертифікації і конкурентоспроможності товарів і послуг, товарознавства, економіки, маркетингу, менеджменту, харчових технологій та обладнання, зовнішньоекономічної діяльності.

Університет має сучасну матеріально-технічну базу:
  • загальна площа навчально-лабораторних корпусів перевищує 52,7 тис. кв. м.;
  • чотири студентські гуртожитки, де проживають 2054 студенти,
  • 50 мультимедійних лекційних аудиторій та комп’ютерних класів;
  • спортивний комплекс;
  • навчально-виробничий комбінат громадського харчування;
  • комп’ютерний парк університету налічує 1500 ПЕОМ, які об’єднані в єдину університетську локальну мережу з можливостями доступу до мережі Internet та Uran. Із спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, електронних читальних залів, домашніх персональних комп’ютерів студенти, аспіранти та докторанти мають широкий доступ до електронних ресурсів як бібліотеки університету,  так і кращих вищих навчальних закладів України, США та Великобританії; 
  • редакційно-видавничий центр, що забезпечує щороку друк навчально-методичної та наукової літератури обсягом понад 500 д.а.

Висока комп’ютерна насиченість освітньої діяльності навчального закладу, широке впровадження комп’ютерних технологій у навчальну, наукову, управлінську, бібліотечну, видавничу й обліково–фінансову діяльність забезпечила університету пріоритетне місце серед економічних вищих навчальних закладів України за рівнем комп’ютеризації освітньої діяльності.

Контактна інформація

вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014


Приймальня ректора

 Тел. (0532) 50-91-70

 Тел. (0532) 56-13-48


Навчальний центр

 Тел. (05322) 2-18-36


Приймальна комісія

 Тел. (05322) 7-91-60


Канцелярія

 Факс. (0532) 50-02-22

 

 E-mail: uo@uccu.org.ua

 E-mail: primcom@uccu.org.ua